Worksztaty

Nr.
Themat
Dokumentacjon
01
Migranten lernen sorbische Kultur kennen
Migranci poznają kulturę Serbołużyczan
Migranća zeznawaja so ze serbskej kulturu
Link
02
Tożsamość Śląska Opolskiego
Identität des Oppelner Schlesiens
Link
03
Kresowiacy
Polnische Vertriebene
Link
04
heimat-losbez
ojczyzny
Link
05
Sybiracy
Sibirienverschleppte
Link
06
Czytanie krajobrazu
Landschaft lesen
Link
07
„Was sind denn das für welche?“
"Co to za jedni?"
Link
08
Wszyscy jesteśmy migrantami
Wir alle sind Migranten
Link
09
Żydzi na Pomorzu
Juden in Pommern
Link
10
Medaliony greckie
Griechische Medaillons
Link
11
Smaki New Szczettina
Aromen aus New Szczettin
Link
12
Różnice, które nas wzbogacają
Unterschiede, die uns bereichern
Link
13
Migracja Ptaków
Migration der Vögel
Link
14
Kwietni przybysze
Blühende Ankömmlinge
Link
15
Nowi Uchodźcy
Neue Flüchtlinge
Link
16
Ukraińcy dzisiaj
Ukrainer heute
Link
17
Migranci kiedyś i dziś
Migranten gestern und heute
Link
18
Grecy? Czy już Polacy?- dyfuzja kulturowa.
Griechen? Oder bereits Polen? - kulturelle Diffusion.
Link