Smaki New Szczettina | Aromen aus New Szczettin

Mowi się, że przez żołądek do serca, dlatego też pragniemy poznać rożnorodność wielkiej MetroPolen

New Szczettina w Nowa Amerika od kuchni dosłownie i w przenośni. To tutaj przybysze

z czterech stron świata pragną wspolnie tworzyć społeczeństwo. Prawdziwy New York

w zjednoczonej Europie. Uczniowie nie tylko przeprowadzili z prowadzącymi restauracje, knajpy czy punkty gastronomiczne wywiady. Napisali teksty, wykonali zdjęcia. Właściciele, kucharze, kelnerzy opowiadają o swoich wrażeniach ze spotkań z tubylcami, opowiadają o swojej odległej ojczyźnie. Poznaliśmy smaki wymieszanej kuchni, ktorą od dzisiaj możemy nazwać kuchnią nowoamerykańską. Poznamy drugą stronę – jakby od kuchni życie nowych przybyszy poszukujących tutaj ziemi obiecanej, swojej Nowa Amerika.

Man sagt, dass die Liebe durch den Magen geht. Deshalb wollten wir die Vielfältigkeit der MetroPole New Szczettin im wörtlichen und übertragenen Sinne von der Küche her kennen lernen. Ankömmlinge aus allen vier Himmelsrichtungen versuchen hier, gemeinsam eine Gesellschaft zu gestalten. Das echte New York des vereinten Europa. Die Schuler führten nicht nur Interviews durch mit Geschäftsführern von Restaurants, Kneipen oder anderen gastronomischen Orten. Sie schrieben Texte und fotografierten. Eigentümer, Köche und Kellner erzählten von ihren Eindrucken ihrer Begegnungen mit Einheimischen, oder berichteten von ihrer fernen Heimat. Wir lernten die Leckereien einer gemischten Küche kennen, die wir heute durchaus als nowoamerikanische Küche bezeichnen können. Und wir lernten die andere Seite kennen – sozusagen durch die Küche – das Leben neuer Ankömmlinge auf der Suche nach ihrem gelobten Land, nach ihrem Nowa Amerika.

Prowadzący projekt | Projektleitung: Andrzej Łazowski
Eksperci | Experten: Dominik Sienkiewicz
Serdecznie podziękowania | herzlicher Dank an: Artur Sawczuk – dyrektor, Liceum Plastyczne im. Constantina Brancusi
Jarosław Usowicz – nauczyciel historii, Liceum Ogolnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie
​Uczestnicy | Teilnehmer: Liceum Ogolnokształcące nr 1 – Katarzyna Drohojewska, Paulina Głogowska, Gabrysia Głowińska, Kacper Kowerski, Patrycja Piotrowska, Klaudia Sarnat; Liceum Plastyczne – Daria Sawa, Grzegorz Kamarec i inni | und andere.