Sedina

Sedina (lat. sedinum – das Nachahmenswerte, Musterhafte, auf seinem Gebiet Ideale) war nicht nur eine Allegorie der Stadt Szczecin seit dem 10. Jahrhundert, obwohl sie damit am häufigsten assoziiert wird. Angeblich war sie die Ehefrau von Johannes Scolvus, dem eigentlichen Entdecker des Alten Amerikas. Sedina war eine Gottheit im Pantheon des Triglaw (der Dreiköpfige), in der christlichen Ikonographie ist sie seit dem Mittelalter gegenwärtig. Beschützerin der Schwachen und Starken, Patronin der Künstler und Antikünstler, Amazonen und Machos, erster VIP von Nowa Amerika – Sedina hat viele Gesichter. Mit ihr identifizieren sich die Mehrheit der Frauen und fast alle Männer Nowa Amerikas (Sedina kommt auch als Sedin vor). Sie ist ein Star, wie jeder Nowa-Amerikaner ihn sich erträumt. Auch kann jeder und jede selbst Sedina oder Sedin sein. Sie ist ein Traum, die jeden Augenblick Wirklichkeit werden kann.

Forschungen zu ihrer Person führt das Sedina-Institut durch. Es ist u.a. für die Rekonstruktion des Westpommerschen Kontemplations-Gemaches verantwortlich, hat die Sedina-Kapelle in der schönster Stettiner Villa, der Villa Lentz restauriert, den mobilen Sedina-Altar rekonstruiert, und auch die allgemeinsedinistischen Séancen des Seelenkontaktes ermöglicht. Sedina ist Schutzherrin von Nowa Amerika, ihr Konterfei schmückt u.a. den Stempel des Landes.

www.sedina.info.pl

Sedina (z łac. sedinum – godny naśladowania, idealny w swojej dziedzinie) stanowiła nie tylko alegorię miasta Szczecin od X w., choć z tym faktem kojarzona jest najczęściej. Ponoć była żoną Jana z Kolna – właściwego odkrywcy Starej Ameriki. Sedina była bóstwem w panteonie Trygława, a w ikonografii chrześcijańskiej obecna jest od średniowiecza. Opiekunka słabych i silnych, patronka artystów i antyartystów, amazonek i macho, pierwszy VIP Nowej Ameriki – Sedina ma wiele twarzy. Utożsamia się z nią większość nowoamerikańskich kobiet i niemal wszyscy mężczyźni (Sedina bywa również Sedinem). Jest ona celebrytką, jaką wymarzy sobie każdy Nowoamerikanin. Każdy może też nią/nim być. Sedina to marzenie, w dowolnym momencie stające się rzeczywistością.

Badania nad jej postacią prowadzi Instytut Sediny. Dokonał on m.in. rekonstrukcji Zachodniopomorskiej Komnaty Kontemplacyjnej, odtworzył kaplicę Sediny w najpiękniejszej szczecińskiej Willi Lentza, zrekonstruował mobilny średniowieczny ołtarzyk Sediny, a także umożliwia ogólnosedinistyczne seanse duchowego kontaktu. Sedina jest patronką Nowej Ameriki, jej podobizna występuje m.in. na pieczęci Uniwersytätu Nowej Ameriki.s