Sybiracy | Sibirienverschleppte

Sybiracy
Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rzepinie realizowali temat związany z Sybirakami polskiego regionu pogranicza polsko-niemieckiego. Dokumentowano losy rodzin sybirackich, zesłanych z Polski, Litwy, Ukrainy w różne regiony byłego ZSSR na przestrzeni wielu lat, które po II wojnie światowej w związku z  przesunięciem granic przyjechały na zachodnie tereny Polski, gdzie mieszkają do dzisiaj. Zebrano informacje zawarte w książkach, publikacjach. W tym celu nawiązano współpracę z Kołem Sybiraków w Rzepinie, Związkiem Sybiraków w Gorzowie WLKP oraz Instytutem Pamięci Narodowej w Szczecinie. Przeprowadzono wywiady, dokumentowano pamiątki, fotografie, listy- osób, które pamiętają dramat tamtych czasów.
Zebrany materiał , pamiątki, dokumenty, fotografie, listy, a przede wszystkim wywiady i rozmowy posłużyły  do opracowania wystawy w sposób symboliczny.

Sibirienverschleppte
Schüler des Gymnasiums in Rzepin haben sich dem Thema der polnischen Sibirienverschleppten der deutsch-polnischen Grenzregion beschäftigt. Dokumentiert wurden Schicksale vieler nach Sibirien verschleppten Polen, Litauer und Ukrainer im Laufe vieler Jahre in verschiedene Gegenden der UDSSR verschleppt wurden, und nach dem 2. Weltkrieg im Zusammenhang mit der Ost-West-Verschiebung der Grenzen Polens in den polnischen Westgebieten angesiedelt wurden, wo sie bis heute leben. Einerseits wurden Informationen aus Büchern und Publikationen zusammen getragen. Andererseits nahmen wir Kontakt mit dem Kreis der Sibirienverschleppten in Rzepin auf , sowie dem übergeordneten Verband in Gorzów Wielkopolski, als auch dem Institut für nationale Erinnerung in Szczecin.

Wir führten Interviews durch, haben Erinnerungsstücke fotografiert, Fotografien und Briefe gesammelt, und Menschen interviewt, die das Drama der damaligen Zeit noch erlebt haben.

Das gesammelte Material mit den Interviews und Gesprächen diente uns als Grundlage für die Entwicklung unserer Ausstellung.