Różnice, które nas wzbogacają | Unterschiede, die uns bereichern

Różnice, które nas wzbogacają | Unterschiede, die uns bereichern

Od czerwca do listopada 2016 uczniowie Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie poznawali żyjących w okolicy imigrantów, spotykali się z nimi w szkole, w małych grupach odwiedzali ich w miejscach zamieszkania i pracy, prowadzili z nimi wywiady, dokumentowali ich pogmatwane często losy za pomocą zdjęć i krótkich fi lmów. Dlaczego ci ludzie zdecydowali się u nas zamieszkać? Czy łatwo im było zacząć tutaj nowe życie? Czy mieli problemy z zaaklimatyzowaniem się u nas? Czego my możemy się od nich nauczyć? Uczestnicy projektu próbowali znaleźć odpowiedź na te i inne pytania.

Zwischen Juni und November 2016 lernten die Schüler des Janusz Korczak Gymnasiums die in ihrer Umgebung lebenden Einwanderer kennen. Sie trafen sich mit ihnen in der Schule, besuchten sie in ihren Wohnorten und an ihren Arbeitsstellen, interviewten sie und dokumentierten ihre Schicksale mit Fotos und kurzen Filmen. Warum haben sich diese Menschen entschieden bei uns zu wohnen? War es für sie einfach, hier ein neues Leben zu beginnen? Hatten sie Probleme sich bei uns einzuleben? Was können wir von ihnen lernen? Die Teilnehmer des Projektes haben versucht diese und andere Fragen zu beantworten.

Kierownik projektu | Projektleitung: Magda Ziętkiewicz

Herzlicher Dank an | Serdeczne podziękowania: Claire Mahfouf-Gmiter, Sandie Gibouin, John Koziol, Ludmiła Budzyńska-Świerszcz, Sharif Rammo, Dilo Rammo za otwartość i gościnność; Monika Pierzgalska, Beata Junosz i dyrekcja Gimnazjum im J. Korczaka w Chojnie za pomoc w realizacji projektu; Krzysztof Koroński i Maciej Ostrowski za fachowe prowadzenie warsztatów; Miejska
​Biblioteka Publiczna w Chojnie za pomoc w organizacji wystawy.
​Uczestnicy | Teilnehmer: uczniowie | Schüler des Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie