Migranten lernen sorbische Kultur kennen | Migranci poznają kulturę Serbołużyczan

Migranten lernen sorbische Kultur kennen 
Junge Migranten und Flüchtlinge aus Bautzen und Umgebung haben sich seit Juni 2015 mit der Kultur der Sorben beschäftigt und verschiedene sorbische Einrichtungen besucht. Einige haben auch an dem „Armida“ Projekt des Sorbischen Nationalensembles (SNE) teilgenommen und getanzt und musiziert. Wir waren im Rahmen des Projektes unter anderem im Haus der Sorben (Sorbische Kulturinformation), im Sorbischen Museum, im Stadtmuseum. Wir führten Gespräche mit der Intendantin des Sorbischen Nationalensembles und dem sorbischen Komponisten Janko Cyz, und besuchten das Deutsch-Sorbische Volkstheater, sowie den Braunkohletagebau Nochten, der ehemals sorbische Siedlungsgebiete vernichtet hat.

Migranci poznają kulturę Serbołużyczan
Młodzi migranci i uchodźcy, mieszkający w Budziszynie i okolicach zajmowali się od czerwca 2015 kulturą Serbołużyczan i odwiedzali ich liczne instytucje. Niektórzy wzieli udział w projekcie Zespołu Narodowego Serbołużyczan (SNE)- „Armida”, tańcząc w nim lub muzykując. Byliśmy w ramach naszego projektu między innymi w Domu Serbskim (Centrum Informacyjne- Kultura, Historia, Tradycja), w Serbskim Muzeum, w Muzeum Miejskim oraz na Festiwalu folklorystycznym. Przeprowadziliśmy wywiady z szefową SNE i serbskim kompozytorem Janko Cyżem i odwiedziliśmy Teatr niemiecko-serbołużycki. Ponadto wybraliśmy się do Nochten zobaczyć muzeum i kopalnię odkrywkową węgla brunatnego, która powstała na obszarze zasiedlonym przez Serbołużyczan.

Migranća zeznawaja so ze serbskej kulturu
Młodźi migranća a čěkańcy Budyskeho wokrjesa su so wot junija 2015 z serbskej kulturu zaběrali a wšelakore serbske institucije wopytali. Někotři z nich wobdsźěli so tež při rejowanskim a hudźbnym projekće “Armida” Serbskeho ludoweho ansambla (SLA). Dale wopytowachu Serbski dom, Serbski muzej a Měšćanski muzej Budyšin. Rozmołwy wjedźechu tež z něhdyšej intendantku SLA kaž tež z Serbskim komponistom Janom Cyžom. Němsko-serbske ludowe dźiwadło a brunicowa jama Wochozy so tež wopytowaštej.