heimat-los | bez ojczyzny

heimat-los
Für die Leiden, die Deutschland seinen östlichen Nachbarn im Zweiten Weltkrieg zufügte, mussten Millionen Deutsche mit ihrem Leben oder dem Verlust ihrer Heimat bezahlen.
In den letzten Kriegsmonaten setzte sich mit der zurückweichenden Ostfront ein Menschenzug von mehreren Millionen deutschen Flüchtlingen nach Westen in Bewegung.
Sie wurden heimatlos.
Mit diesem Thema setzen sich Schüler/innen des Kurses Darstellendes Spiel der Klasse 11 des Albert- Schweitzer-Gymnasiums in Eisenhüttenstadt in ihrer Recherche auseinander: Was ist Heimat? Was bedeutet Fremdsein?. Dabei entdecken sie mit der Methode des Forschenden Theaters, wo ihre Wurzeln sind, in dem sie Eltern und Großeltern über Heimat, Flucht, Neuanfang befragen.
Mit eigenen Texten und Szenen begaben sich die Schüler auf Spurensuche. Ihre Vorfahren stammen oft aus Schlesien und Ostpreußen. Die verlorene Heimat war mitunter ein großes Tabu in ihren Familien, ein blinder Fleck in ihren Geschichten.

bez ojczyzny
Za cierpienia wyrządzone wschodnim sąsiadom przez państwo Niemieckie w trakcie drugiej wojny światowej miliony Niemców zapłaciły życiem lub utratą ojczyzny.
W ostatnich miesiącach wojny wraz z cofaniem się frontu wschodniego swoją wędrówkę ku zachodowi rozpoczęły miliony niemieckich uchodźców.
Przeżyli w ten sposób utratę ojczyzny.
Z tematem tym zmierzyli się w swoich badaniach uczniowie i uczennice kursu teatralnego 11 klasy Gimnazjum im. Alberta Schweitzera w Eisenhüttenstadt: Czym jest ojczyzna? Co oznacza bycie obcym? Przy pomocy metodyki teatru badawczego odkrywali swoje własne korzenie, pytając rodziców i dziadków o ojczyznę, uchodźstwo, nowe początki.
Przygotowawszy uprzednio własne teksty i sceny, uczniowie udali się na poszukiwanie śladów swojej przeszłości. Ich przodkowie pochodzili niejednokrotnie ze Śląska i Prus Wschodnich. Nieraz też utracona ojczyzna okazywała się stanowczym tabu w gronie rodziny, białą plamą w jej historii.