Ukraińcy dzisiaj | Ukrainer heute

Przybyli do Słubic w ostatnich latach z terenów Ukrainy. Wielu z nich ma polskie korzenie, jednak nie one miały decydujące znaczenie przy podejmowaniu decyzji o emigracji. Pracują w firmach budowlanych, sklepach, fast-foodach, na stacjach benzynowych, mają własne biznesy, uczą się, studiują, wypoczywają, praktykują swoją religię, odwiedzają się, asymilują ze społecznością lokalną. Ich liczba w gminie Słubice rośnie od roku 2012 (2012-33, 2016-395). Badania prowadzone przez młodzież ze słubickich szkół średnich (spotkania, wywiady, wspólne zabawy przy ognisku) pozwoliły poszerzyć wiedzę na temat społeczności ukraińskiej na pograniczu polsko-niemieckim, choć praca nie była łatwa. Dla młodzieży udział w projekcie był połączeniem lekcji historii, wiedzy o społeczeństwie, geografii, kulturoznawstwa i religioznawstwa.

Sie kamen in den letzten Jahren aus der Ukraine nach Słubice. Viele von ihnen haben polnische Wurzeln, aber das war nicht ausschlaggebend für ihre Entscheidung, zu emigrieren. Sie arbeiten in Baufirmen, in Geschäften, in Fast-Food-Imbissen, auf Tankstellen, oder sie machen ihre eigenen Geschäfte, sie lernen, studieren, erholen sich, üben ihre Religion aus, besuchen sich gegenseitig und assimilieren sich mit der lokalen Bevölkerung. Ihre Zahl wächst seit 2012 in der Gemeinde der Stadt Słubice (2012-33, 2016-395). Die Forschungen Jugendlicher verschiedener Słubicer Mittelschulen basierten auf Begegnungen, Interviews und gemeinsamen Abenden am Lagerfeuer. Sie erlaubten uns, unser Wissen über die ukrainische Kultur in der deutsch-polnischen Grenzregion zu vertiefen, auch wenn das nicht immer einfach war. Für die Jugendlichen war die Teilnahme am Projekt eine Mischung aus Geschichtsunterricht, Gesellschaftskunde, Geographie, Kulturwissenschaften und Religionswissenschaften.

Prowadzący projekt | Projektleitung: Adam Poholski

Współpraca | Mitarbeit: Urszula Olszowska, Irina Jaworska, Roma Pruchnicka

Uczestnicy | TeilnehmerInnen: Maciej Stranz, Wiktoria Kubiak, Jula Szczur, Marta Górka, Elżbieta Stranz-Kołosowska,s