Migracja Ptaków | Migration der Vögel

Migration ist ein nicht auf Menschen beschränktes Phänomen in der gesamten Natur. Der jährliche stattfindende Vogelzug in den Süden oder Norden ist das bekannteste  (wenn auch nur ein saisonal begrenztes) Beispiel einer natürlichen Migration. Wir haben in unserem Projekt „Migration der Vögel“ diese Wanderungsbewegungen aus und in das Nowa America-Gebiet anhand einiger Fragen untersucht. Es stellte sich heraus, dass die Routen der Vögel sich mit denen der Flüchtlinge aus der südlichen Halbkugel in den Norden teilweise überschneiden. Auch deshalb hatten wir in unser Projekt  Flüchtlingskinder einbezogen. Wir wollten einen damit kleinen Beitrag leisten, dass diese sich bei uns heimisch fühlen können.

Migracja jest zjawiskiem, które występuje w całej przyrodzie i nie ogranicza się bynajmniej do człowieka. Coroczna wędrówka ptaków na południe lub na północ to tylko najbardziej znany przykład (choć ograniczony jedynie do określonych pór roku) przykład migracji w naturze. W naszym projekcie „Migracja ptaków” zbadaliśmy te ruchy wędrowne z i na tereny Nowej Ameriki na podstawie kilku pytań. Okazało się, że uczęszczane przez ptaki ścieżki na północ niejednokrotnie przecinają się z tymi obieranymi przez uchodźców z południowej półkuli. Choćby z tego względu włączyliśmy do naszego projektu również dzieci uchodźców. Chcieliśmy w ten sposób przyczynić się choć w małym stopniu do tego, aby mogły się one poczuć u nas jak w domu.

Jugendclub im Mikado, Frankfurt (Oder) | Klub Młodzieżowy w Mikado, Frankfurt nad Odrą

kierownik projektu | Projektleitung: Thomas Spicker

Uczestnicy | Teilnehmer: Kinder | Dzieci:
Fabian Binsker, Vikatoria Binsker, Moritz Biskupski, Aileen Gerasch, Sarah Männel, Paula Matthies, Anne Merker

Betreuer, PraktikantInnen | opiekunowie, praktykanci:
Francisco Araujo, Anita Badyna, Heike Karg, Patrick Niedzwiedzki