Kwietni przybysze | Blühende Ankömmlinge

W naszych ogrodach od dawien dawna uprawiamy rośliny, które przybyły do nas z dalekich stron. Wiele z nich pochodzi z krajów Bliskiego Wschodu. Egzotyczne kwiaty, krzewy i drzewa upiększyły miasta i wsie Europy, wzbogaciły nasze życie i wrosły w otoczenie na tyle, że dzisiaj odbieramy je jak swojski element krajobrazu kulturowego, zapominając zwykle o ich pochodzeniu. Biorący udział w projekcie uczniowie odkrywali kwietnych przybyszów z Turcji rosnących w ogrodach przydomowych i w parkach miejskich, poznawali tajniki ich uprawy, sposoby użytkowania oraz historię przybycia. Młodzi badacze zaprezentują wyniki swojej pracy na przygotowanej przez nich wystawie połączonej z prezentacją.

In unseren Gärten bauen wir seit Urzeiten Pfl anzen an, die von weit her zu uns gereist sind. Viele stammen aus den Ländern des Nahen Ostens. Exotische Blumen, Büsche und Bäume verschönern seit hunderten von Jahren die Städte und Dörfer Europas, bereichern unser Leben und haben sich sosehr in unsere Umgebung eingefügt, dass wir sie heute als Teil unserer Kulturlandschaft wahrnehmen und ihre Herkunft vergessen. Die am Projekt teilnehmenden Schüler entdeckten blühende Ankömmlinge aus der Türkei, die in unseren Hausgärten und städtischen Grünanlagen blühen, lernten die Geheimnisse ihres Anbaus und ihrer Anwendung kennen und beschäftigten sich mit der Geschichte ihrer Reise zu uns. Die jungen Forscher präsentieren die Ergebnisse ihrer Arbeit im Rahmen einer von ihnen selbst entwickelten Ausstellung.

Prowadzący projekt | Projektleitung: Tomasz Aniśko (Aniśko Architektura Krajobrazu)

Eksperci | Experten: Anna Aniśko (Aniśko Architektura Krajobrazu), Alicja Korbus (Miejski Dom Kultury w Ośnie Lubuskim), Krzysztof Malik (Ośno Studio)

Serdecznie podziękowania | Herzlicher Dank an: Zespół Szkół Publicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ośnie Lubuskim oraz Miejski Dom Kultury w Ośnie Lubuskim.

Uczestnicy | Teilnehmer: Amelia Baranowska, Julia Brzostek, Zuzanna Fudalin, Kacper Kołosowski, Sandra Krych, Aneta Lenard, Agata Matła, Nikola Musiałowska, Weronika Paszkowska, Małgorzata Pawlak, Julia Płaskota, Zuzanna Stasik, Urszula Szcześniak