Grecy? Czy już Polacy?- dyfuzja kulturowa. | Griechen? Oder bereits Polen? – kulturelle Diffusion.

Trwająca w latach 1946-1949 wojna domowa w Grecji zmusiła wielu jej mieszkańców do opuszczenia ojczyzny. Cześć z nich osiedliła się w Zgorzelcu.

Tutaj dowiedzieli się, że to miasto już raz przyjęło Greków. Młodzież w czasie warsztatów skupiła się na przyczynach dwóch fal migracji Greków. Przeprowadzając wywiady z wybranymi rodzinami poznawała nie tylko ich losy  ale przede wszystkim zainteresowana była  przenikaniem  kultur. Stawiali pytania: Grecy? Czy już Polacy?

Odpowiedzi na te i inne pytania będzie można uzyskać w czasie przygotowanej wystawy.

Der von 1946-1949 andauernde Bürgerkrieg in Griechenland zwang viele Griechen, ihre Heimat zu verlassen. Viele Griechen wurden in Zgorzelec angesiedelt.
Hier erfuhren sie, dass diese Stadt bereits einmal Griechen aufgenommen hatte. Die jugendlichen konzentrierten sich in ihren Forschungen auf die Hintergründe beider Migrationswellen. In Interviews mit ausgewählten Familien lernten sie nicht nur ihre Schicksale kennen, sondern beschäftigten sich auch mit der Durchmischung der Kulturen. Sie stellten die Frage: Griechen? Oder bereits Polen?
Antworten auf diese Fragen können Sie auf der von den SchülerInnen entwickelten Ausstellung finden.

Kierownik projektu | Projektleitung: Jolanta Skwarczewska. Ewelina Durasiewicz – Konieczna

Eksperci | Experten: Nisko Rusketos (Sekretarz Stowarzyszenia Samorządowców pochodzenia greckiego z całej Europy, Prezesem Stowarzyszenia Greków „Delta” w Polsce | Sekretär des Vereins Selbstverwaltung von Menschen mit  griechischer Herkunft in ganz Europa, Vorsitzender des Vereins der Griechen in Polen “Delta”)

Podziękowania | herzlicher Dank an: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. E. Plater w Zgorzelcu, Prywatna Szkoła Podstawowa „Prymus” w Zgorzelcu

Uczestnicy | TeilnehmerInnen: Roksana Chomiuk, Mateusz Chromicz, Nikola Jaworska, Anna Markiewicz, Paulina Markiewicz, Natan Ormowski, Michał Pażenczewski,  Ewelina Prokurat, Patrycja Seraniuk, Kamila Tananuszko.s