Nomadic Garden

Das Projekt “nomadischer Garten” macht es sich zum Ziel, einerseits die kulturellen Bedürfnisse und Wünsche der Einwohner von Nowa Amerika zu erforschen, und andererseits neue Nowo-Amerikaner zu rekrutieren, die sich den gesellschaftlichen und kulturellen Aktivitäten unseres Netzwerkes gerne anschließen möchten. Der “nomadische Garten” ist als Metapher zu verstehen: unsere deutsch-polnische Grenzregion ist unser Garten, den wir gemeinsam pflegen wollen.

Der “nomadische Garten” ist ein wandernder Garten. Für gewöhnlich sind Gärten auf Dauer mit einem konkreten Ort verbunden – dort entstehen sie, dort blühen sie auf und dort sterben sie irgendwann. Der “nomadische Garten” hingegen taucht nur für einen Tag an unerwarteten Orten auf, an Orten, an denen die Menschen im Alltag keinen Zugang zum Garten haben, keine Gärten besuchen und nicht an der Kultur der Gärten teilhaben.

Projekt Ogród Nomadyczny ma na celu z jednej strony poznanie i zrozumienie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Nowej Ameriki, a z drugiej strony rekrutować Nowoamerikanów chętnych do przyłączenia się do działań społecznych i kulturalnych naszej sieci. Ogród Nomadyczny jest metaforą pogranicza polsko-niemieckiego rozumianego jako ogród, o którym wspólnie się troszczymy.

Ogród Nomadyczny to ogród, który stale wędruje. Zwykłe ogrody są na stałe związane tylko z jednym miejscem – tam się rodzą, rozkwitają i w końcu zamierają. W przeciwieństwie do nich, Ogród Nomadyczny pojawia się tylko na jeden dzień w najmniej oczekiwanych miejscach, takich gdzie ludzie są na co dzień pozbawieni dostępu do ogrodu, nie odwiedzają ogrodów i nie uczestniczą w kulturze ogrodów.