Ambasada Nowej Ameriki | Die Botschaft von Nowa Amerika

25.02. – 25. 03. 2021
Galerie B | Frankfurt (Oder)
Tymczasowo Michael Kurzwelly otworzył Ambasadę Nowej Ameriki na miesiąc.
Roksana Vikaluk komponowała muzyki dla hymnu Nowej Ameriki, Wolfram spyra pomógł przy realizacji na miejscu.
25.03.2021 o godzinie 19.30 nowy hymn został śpiewany po raz pierwszy.
Vorübergehend eröffnete Michael Kurzwelly eine Botschaft von Nowa Amerika für einen Monat.
Roksana Vikaluk hat eine Musik für die Hymne von Nowa Amerika komponiert, Wolfram Spyra hat bei der Umsetzung vor Ort geholfen.
Am 25.03.2021 um 19.30 wurde die Hymne uraufgeführt.
Nowa Amerika Hymn

mehr | więcej

 

20 Jahre Słubfurt | 20 lat Słubfurtu

21.01.2019

 
Słubfurt wird 2019 zwanzig Jahre alt. Aus diesem Anlass haben wir uns zusammen mit unserem Partner Stowarzyszenie Officyna aus Szczecin (Organisator des Szczecin European Film Festival) ein besonderes Programm ausgedacht:
 
W 2019 r. Słubfurt kończy 20 lat. Z tej okazji wymyśleliśmy razem z naszym partnerem Stowarzyszenie Officyna ze Szczecina (Organizatorem Szczecin European Film Festival) szczególny program:
 
————-
 
14:00 – 17:00 – Stadtführung durch Słubfurt | Oprowadzenie po Słubfurcie (Start: Platz vor Kaufland | Plac przed Kauflandem)
 
17:00 – Empfang | Przyjęcie, Ort | Miejsce: SMOK – Słubicki Miejski Ośrodek Kultury, “Prowincja”
Referent: Olya Kostyrko (Studentin, Kijew, Ukraina)
 
18:30 – Film “Czarnobóg” (Schwarzgott), Regie | Reżyseria: Grzegorz Paprzycki, 30 min.
 
19:00 – Diskussjon: Nationalismen in Europa | Nacjonalizmy w Europie
ze zaproszonymi referentami | mit eingeladenen Referenten:
Bogdan Twardochleb (Kurier Szczeciński, Szczecin), Uwe Rada (taz, Berlin), Grzegorz Paprzycki (reżyser filmu | Filmregisseur)
 
potem otwarty wieczór | danach offener Abend

——–
 
„Projekt Transgraniczna Sieć Nowych Mediów’18″
jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania)” .
 
Die Veranstaltung findet im Rahmen des Projektes “Grenzüberschreitendes Netzwerk für Neue Medien’18” statt.
“Grenzüberschreitendes Netzwerk für Neue Medien’18 wird durch die Europäische Union aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung unterstützt (Fonds für kleine Projekte Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen in der Euroregion Pomerania).”