Nowa Amerika

Nowa Amerika

NOWA AMERIKA wurde auf einem zakonspirowanym Treffen założona w dniu 20. März 2010. Jest to federacja, die sich aus 4 państw związkowych zusammensetzt: Szczettinstan, Terra Incognita, Lebuser Ziemia i Schlonsk. NOWA AMERIKA oferuje wszystkim pionierom und Freiheitshungrigen szansę poznania die Geheimnisse unserer 4 Staaten, jej wyjątkowości und Traditionen. Zapraszamy do Entdeckungsreise po naszej „Land“.

Nowa Amerika ist eine Wirklichkeitskonstruktion, durch die es gelungen ist, einen neuen Raum beiderseits von Oder und Neiße zu gewinnen. Friedrich der Große hat dazu beigetragen, dass Polen in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts von der Landkarte verschwand, was klar zu verurteilen ist. Aber er hat auch neue Landstriche ohne kriegerische Handlungen gewonnen, wie z.B. das Oderbruch. Wenige wissen aber, dass er auch im Mündungsgebiet der Warthe Sümpfe trocken legen ließ, Deiche errichtete und so das Warthebruch entstand. Er siedelte hier Landwirte an, schenkte ihnen Haus, Hof und Land. Über mehrere Generationen waren die Landwirte von der Steuer befreit und damit sie sich auch wie richtige Pioniere fühlten, erhielt der Landstrich den Namen Neu-Amerika. Es entstanden neue Dörfer mit verheißungsvollen Namen, wie Pensylvanien, New Hampshire, Neu Yorck, Florida, Maryland, aber auch Jamaika und Sumatra. Auf der heutigen Landkarte sind einige Dörfer wieder verschwunden, aus Jamaika wurde Jamno. Nur Malta ist geblieben.

Diese ungewöhnliche Geschichte hat uns dazu inspiriert, unseren neuen Raum, der den durch die ehemalige deutsch-polnische Staatsgrenze getrennten Grenzraum verbindet, Nowa Amerika zu nennen, das Land der Pioniere und Freiheitshungrigen, die einen neuen Raum bürgergesellschaftlich gemeinsam gestalten wollen und erkannt haben, dass dies unser Gelobtes Land ist.

Nowa Amerika wurde am 20. März 2010 auf einem konspirativen Treffen gegründet. Es handelt sich dabei um eine Föderation, die sich aus den 4 Teilstaaten Szczettinstan, Terra Incognita, Lebuser Ziemia und Schlonsk zusammensetzt. NOWA AMERIKA bietet allen Pionieren und Freiheitshungrigen die Chance, die Geheimnisse unserer 4 Staaten zu entdecken und ihre Eigenarten und Traditionen kennen zu lernen. Machen Sie eine Entdeckungsreise durch unser „Land“.

Nowa Amerika to konstrukcja rzeczywistości, dzięki której udało się stworzyć nową przestrzeń po obu stronach Odry i Nysy. Fryderyk Wielki przyczynił się z jednej strony do tego, że w drugiej połowie XVIII wieku Polska zniknęła z mapy Europy, co oceniamy jednoznacznie negatywnie. Z drugiej strony pozyskał nowe tereny bez prowadzenia wojen, np. przełom Odry. Niewielu wie, że Fryderyk Wielki polecił osuszenie bagien w dolnym biegu Warty, dzięki czemu powstał teren nazywany przełomem Warty. Osiedlił na tym terenie rolników, podarował im domy, gospodarstwa i ziemię uprawną. Osadnicy zostali na wiele pokoleń zwolnieni od płacenia podatków, a żeby dać im poczucie bycia pionierami, teren ten nazwał Nową Ameryką. Powstały nowe wsie z wymownymi nazwami: Pesylwania, New Hampshire, Neu Yorck, Florida, Maryland, ale także Jamajka czy Sumatra. Na współczesnej mapie tego terenu nie znajdziemy już wielu z tych wsi. Jamajkę przemianowano na Jamno. Oryginalną pisownię zachowała tylko wieś Malta.

Ta niezwykła historia zainspirowała nas do tego, by naszą nową przestrzeń, którą stanowi pogranicze podzielone niegdyś przez byłą granicę państw, nazwać Nowa Amerika – kraj pionierów, ludzi kochających wolność, pragnących wspólnie kreować nową przestrzeń na zasadach społeczeństwa obywatelskiego i uznających, że przestrzeń ta to nasza ziemia obiecana.

Nowa Amerika została założona na zakonspirowanym spotkaniu w dniu 20 marca 2010 r. w Szczettin. Jest to federacja 4 państw związkowych: Szczettinstan, Terra Incognita, Lebuser Ziemia i Schlonsk. NOWA AMERIKA oferuje wszystkim pionierom i wolnopaństwowcom szansę poznania specyfiki naszej krainy, jej wyjątkowości i tradycji. Zapraszamy do podróży odkrywczej po naszej ziemii.

Exit mobile version