Nowa Amerika

20 Jahre Słubfurt | 20 lat Słubfurtu

21.01.2019

 
Słubfurt wird 2019 zwanzig Jahre alt. Aus diesem Anlass haben wir uns zusammen mit unserem Partner Stowarzyszenie Officyna aus Szczecin (Organisator des Szczecin European Film Festival) ein besonderes Programm ausgedacht:
 
W 2019 r. Słubfurt kończy 20 lat. Z tej okazji wymyśleliśmy razem z naszym partnerem Stowarzyszenie Officyna ze Szczecina (Organizatorem Szczecin European Film Festival) szczególny program:
 
————-
 
14:00 – 17:00 – Stadtführung durch Słubfurt | Oprowadzenie po Słubfurcie (Start: Platz vor Kaufland | Plac przed Kauflandem)
 
17:00 – Empfang | Przyjęcie, Ort | Miejsce: SMOK – Słubicki Miejski Ośrodek Kultury, “Prowincja”
Referent: Olya Kostyrko (Studentin, Kijew, Ukraina)
 
18:30 – Film “Czarnobóg” (Schwarzgott), Regie | Reżyseria: Grzegorz Paprzycki, 30 min.
 
19:00 – Diskussjon: Nationalismen in Europa | Nacjonalizmy w Europie
ze zaproszonymi referentami | mit eingeladenen Referenten:
Bogdan Twardochleb (Kurier Szczeciński, Szczecin), Uwe Rada (taz, Berlin), Grzegorz Paprzycki (reżyser filmu | Filmregisseur)
 
potem otwarty wieczór | danach offener Abend
——–
 
„Projekt Transgraniczna Sieć Nowych Mediów’18″
jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania)” .
 
Die Veranstaltung findet im Rahmen des Projektes “Grenzüberschreitendes Netzwerk für Neue Medien’18” statt.
“Grenzüberschreitendes Netzwerk für Neue Medien’18 wird durch die Europäische Union aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung unterstützt (Fonds für kleine Projekte Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen in der Euroregion Pomerania).”
Exit mobile version